עמוד 1
עמוד 2
עמוד 3
עמוד 4   
 

טיול פסח של הצופים

שחר חי

ביום הראשון של חופשת הפסח יצאנו לטיול של יומיים בנושא "מים לים". בטיול הלכנו במסלולים רגליים מהים התיכון לים המלח, ביניהם: נחל דוד, הר אדר, עין פשחה ועוד המון מסלולים מהנים.

את הלילה העברנו בחוף עין גדי תחת כיפת השמיים.

ביום שלמחרת יצאנו למסלולים נוספים מים המלח עד לירושלים ובאחד המסלולים ראינו את מפלס ים המלח פעם והיום. הוא יורד כל שנה חצי מטר!

מירושלים המשכנו באוטובוס הביתה.

כבר מחכה לטיול הבא!

דבר ועד ההנהלה

תקציב האגודה: בתאריך 7.4.2010 תתקיים אסיפה כללית של חברי האגודה שבה יובא לאישור תקציב האגודה לשנת 2010 אשר שיאפשר להנהלה לבצע את תוכניות הפיתוח ושמירת נכסי המושב לשנה זו. בשלושת החודשים האחרונים פעלה ההנהלה על פי תקציב 2009.

מפעל המים: במרוצת השנה שעברה הצטרף מפעל המים של האגודה למיזם מט"ש יבנה (מפעל טיהור שפכי יבנה) שאמור לספק מים מושבים בדרגה שלישונית באיכות טובה יותר ממי שפד"ן. המים טובים וראויים להשקיית כל סוגי המטעים והגידולים האחרים. על פי נתוני קצב התקדמות העבודה במט"ש יבנה יש סיכוי סביר שנוכל להתחבר ולהשקות את חלקות האלף דונם והביצה במים אלה לקראת המחצית השנייה של השנה (2010). התחברות למיזם מט"ש יבנה יקל מאוד על כל החקלאים להתגבר על מצוקת המחסור במים ויאפשר הרחבה ונטיעת חלקות חדשות ע"י החברים פיתוח והתחלה של גידולים חדשים אחרים.

מוני מים לבתים: בהתאם להוראות רשות המים, חובה להתקין מונה מים נפרד לכל בית. שעון המים הביתי חייב להיות נפרד מהשעון המשקי של המשק. לאחר מכרז נבחר קבלן להרכבת מוני המים הביתיים ובימים אלה מסתיימת עבודתו. יש להדגיש שחיבור המונה לבית באחריות החבר וחייב להסתיים לא יאוחר מתאריך 31.3.2010. לאחר מועד זה החברים צפויים לקנסות כבדים שיוטלו ישירות ע"י רשות המים. מודגש שחובה להקפיד על קיום הארקה תקנית לבית ויש לבצע בעזרת חשמלאי מוסמך. ענף המים יעסיק את האגודה עוד תקופה ארוכה. בכוונת ההנהלה לשדרג, לחדש, להחליף קוים ולבצע את הפעילות הדרושות על מנת להתייעל ולחסוך במים. משאב המים הלאומיים הולך ואוזל מידי שנה ושנה ואנו נשתדל לחסוך.

ניהול שוטף של עניני האגודה: ועד האגודה הנבחר התכנס לישיבה ראשונה בתאריך ה-17.3.2010 וימשיך במגמה הניהולית מהשנה שעברה תוך כוונה להמשיך בשיפור ושדרוג מקצועני בניהול וטיפול בנכסי המושב, במערכות המים, במחסן הביצים, בהרחבת המושב העומדת לקום, בהשכרת נכסים - מתוך רצון למצוא ולהוסיף מקורות הכנסה חדשים לאגודה החקלאית.

הפקת חשמל "סולארי": האגודה נמצאת במו"מ עם מספר חברות שעוסקות בהפקת חשמל "סולארי" כדי להשכיר להם את גגות המפעלים המשותפים ולהגדיל את הכנסות האגודה.

הארכיון ההיסטורי לתולדות בית-חנן: הפעילות בארכיון ההיסטורי לתולדות בית-חנן תמשיך ותתנהל, בהתנדבות, על ידי מספר מצומצם של חברות וחברים. דרושים מתנדבים נוספים, חברים ותושבים המעוניינים להצטרף יתקבלו בברכה ובשמחה.

תוכנית ההרחבה: אנו נמצאים עתה בנקודת צומת חשובה, תוכנית השלב ב' נדונה שוב במליאת הועדה המקומית "שורקות" שהתקיימה בתאריך 23.3.2010. הועדה המקומית החליטה להעביר ולהפקיד את התכנית המתוקנת, לאחר שיושלמו מספר פרטים טכניים. לאחר חג הפסח יושלמו פרטים טכניים אלה הנדרשים לצורך העברת התכנית לוועדה המחוזית ברמלה.

ספר ה-80: בראשית השנה שעברה הוקמה ועדה ממתנדבי הארכיון לעזור ולסייע לכתיבת ספר תולדות המושב מיום הקמתו ועד לימים אלה. בראשית הדרך היו מעט ממתנדבי הארכיון שסייעו לכותב החיצוני של הספר מר אמוץ שורק. לאחר זמן הוקמה ועדה בה חברים אמנון אבן-כסף, רוני לוי, נילי לוין, יחיעם מאיר ואמיר שפי, שעמלה רבות בקידום כתיבת הספר שנמצא בשלבים מתקדמים.

חגיגות ה-80 למושב: במסגרת שנת ה - 80 ליסוד המושב יתקיימו מספר פעילויות צנועות לציון המאורע. הוקמה ועדה בראשות יחיעם מאיר ובהשתתפות ועדת התרבות המושבית שאמורה להפיק את האירועים השונים.

עמוד 1
עמוד 2
עמוד 3
עמוד 4   
   לאינדקס גליונות
לאתר בית-חנן