עמוד 1
עמוד 2
עמוד 3
עמוד 4   
   לאינדקס גליונות
לאתר בית-חנן
 
 

קידוח הבאר הראשונה בבית-חנן

קטעים מתוך סיפורו של אברהם דנון

בית-חנן היה הישוב הראשון אשר עלה על הקרקע לאחר מאורעות תרפ"ט, וגם הישוב החקלאי הראשון שעלה על הקרקע שלחוף הים התיכון מיפו ועד לנחל מצרים, על השטחים שנקראו אז קובייבה או ואדי ריזיקאת. השנה הייתה 1929, והחלוצים הבולגרים התוססים, שהתעקשו להקים את היישוב למרות האזהרות של גורמים שונים, היו חייבים למצוא מים! אם אין מים – אין חיים ואין יישוב.

הקידוח הקשה (ראה תמונה) הושלם, והחל ניסיון השאיבה הראשון מהבאר, שעד היום נקראת במושב באר "א". כל השטח סביב היה כולו שממה, פרט לשלושת עצי השקמה הענקיים שמול עיינות ורק המים יכלו לסייע להפריחו.

המשאבה הורדה לתחתית הבאר, המנוע חובר לקו החשמל של רוטנברג (בתקופה זו ידענו "שרוטנברג - זה חשמל, וחשמל - זה רוטנברג"). מבנה יצוק בטון כבר הוקם מעל פי הבאר והכול היה מוכן לניסיון השאיבה הראשון. מצלמת הקולנוע הוצבה במקום כדי להנציח ולתעד את האירוע לדורות הבאים. קהל הצופים באירוע ההיסטורי כלל את כל המייסדות והמייסדים, חלק מהוריהם וכן ילדי דור ההמשך. איך אומרים בימינו? "בנערינו ובזקנינו מטף ועד זקן". האות ניתן, ידית ההנעה הורמה ושריקת המנוע נשמעה ממעמקי הבאר. לאחר שניות ארוכות שנראו כיובלות - צינור המים החל לפלוט אויר ובוץ, והבהלה אחזה בכל הצופים. הלחש התפשט מאחד לשני "אם אין מים - אין עליה לקרקע"!

לפתע פסק הצינור לפלוט בוץ ואויר והגיע תורם של המים שפרצו וזרמו בשצף קצף. היינו כחולמים והתרגשות גדולה אחזה בכולם. אז פרצה השמחה מעומק ליבם של החלוצים והמריאה לשחקים בשאגה אדירה. כולם פרצו בשירה רועמת "ושאבתם מים בששון, ממעיינות הישועה". השירה לוותה בריקודים סוערים שנמשכו עד לאפיסת כוחות.

חלפו שמונים שנה, והכפר הגיע לגבורות. כל המייסדות והמייסדים כבר נחים על גבעת בית העלמין, והם וודאי צופים משם בגאווה בכפר שאותו בנו והקימו במו ידיהם.

תהיה מנוחתם עדן!

תקציר של הדווח לאסיפה השנתית ב-17.2.10

מים
הועד פעל לאורך כל השנה על מנת לקבל תוספת מים שפירים, מים מושבים וכן להגיע להסכמי ניוד מים. כמו-כן בוצעה הזמנה של מוני מים לבתים שיורכבו בחודשים הבאים.

מכון מיון ביצים
ההנהלה פעלה על מנת לסגור את כל הפערים הקיימים כדי לבצע את כל ההוראות שהתקבלו ממשרד הבריאות, כיבוי אש, מכון התקנים ומשרד החקלאות על מנת לקבל "רישיון עסק".

ארכיון המושב
מבנה הארכיון שופץ ושודרג בשנת 2009 מתקציב יעודי והשלמות מתקציב אחזקת מבני ציבור.

ועדת ספר השמונים לתולדות המושב
הוקמה ועדה שחבריה הם: אמנון אבן-כסף, רוני לוי, נילי לוין, יחיעם מאיר ואמיר שפי. כתיבת הספר נעזרת בעורך חיצוני – אמוץ שורק. הדפסת הספר תמומן על ידי המועצה האזורית ביוזמתו של ראש המועצה שלמה אלימלך.

אירועי שנת ה- 80 למושב
במסגרת שנת ה- 80 לייסוד המושב יהיו מספר אירועים (ראו דווח נפרד על נטיעת "שדרת הראשונים") לקראת האירוע המרכזי – מופע ה- 80 המתוכנן לשלושה ביולי. הוקמה ועדה שעוסקת בתכנון והפקת אירועי שנות ה- 80 וההכנות בעיצומן.

הרחבה
בתחילת פברואר 2009 נערכה אסיפה כללית בה הובהר כי בהעדר שטחים יש להיערך ולבצע את ההרחבה בשני שלבים:

שלב א'- מגרשים שנשארו בתוכנית בר 7/152 כפי שאושרה בחודש מרץ 2008 .

שלב ב'- יחייב תכנון מחדש על שטחים חלופיים שנמסרו ע"י חברים אחרים.

תוכנית ההרחבה בשני שלבים אושרה בהצבעה בקלפי ברוב גדול של 72 בעד לעומת 51 נגד. בנוסף נבחרו בקלפי חברי ועדת ההרחבה. הוועדה בחרה באהרון צ'צ'יק כיו"ר. תוכנית השלב השני קבלה את ברכתה של "שורקות" ומשם תועבר לאישור הועדה המחוזית. מאחר וישנם בשלב א' מגרשים לרוב חברי האגודה (יותר מ- 80%), ושלב ב' כבר אושר בוועדה המקומית, ניתן בהתאם להחלטה שאושרה בקלפי להתחיל בביצוע הפעילויות.

יש לציין שסה"כ נרשמו 69 בעלי נחלות לקבלת זכות למגרש. וכל נחלה הפקידה 30,000 ₪ ב- 6 צ'קים שווים. עד עתה נפדה רק צ'ק אחד מהשישה, ובעתיד הקרוב נודיע על פירעון התשלום השני.

עמוד 1
עמוד 2
עמוד 3
עמוד 4