בית-חנן מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
ד"נ עמק שורק 76868  טל' 03-9663310  פקס' 03-9672593
Beit-Hanan Moshav Ovdim Ltd
Tel: +972-3-9663310   Fax: +972-3-9672593

הכנת העגלה המנצחת בתחרות קישוט העגלות - גן-רוה, שבועות 2009
Winning Platform Preparations- Gan-Rave, Shavuot 2009

     
אנא המתינו לטעינת התמונות
Please wait for photo loading
בחזרה לאתר בית-חנן
Back to Beit-Hanan web site