בית-חנן מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
ד"נ עמק שורק 76868  טל' 03-9663310  פקס' 03-9672593
Beit-Hanan Moshav Ovdim Ltd
Tel: +972-3-9663310   Fax: +972-3-9672593

לג בעומר בבית-חנן 2009

     
אנא המתינו לטעינת התמונות
בחזרה לאתר בית-חנן