מושב בית-חנן Moshav Beit-Hanan
בית האריזה במושב
ראיינו: נעה אלכסנדר ומעיין לובן; מרואיין: עודד בכר
אורזים ואורזות בבית האריזה (לחץ להגדלת התמונה)
בית האריזה במושב הוקם על מנת ליעל את האריזה של פרי ההדר ולאפשר לפרדסנים לקבל מקסימום הכנסה עבור הפרי. בית האריזה הוא מקום אליו מביאים את הפרי לאחר שנקטף מהעצים על מנת לעשות לו בקרת איכות, למיין אותו ולהכין אותו למשלוח לשווקים. בית האריזה הוקם במקום מרכזי במושב, הוא מוקם לא רחוק ממשרדי מזכירות המושב, בדרך לשכונת הצריפים. הקימו אותו חברי המושב. חברי המושב החזיקו את בית האריזה בעצמם. ברגע שחלק מהחברים הפסיקו לגדל פרדסים ועזבו את הענף, הם יצאו מהשותפות, וליתר החברים היה קשה להמשיך ולהחזיק את בית האריזה לבד. בהתחלה עבדו רק חברי המושב, במשך השנים החלו לעבוד עובדים שכירים. רק מנהל בית האריזה היה חבר מושב שעבד בשכר. בשיא היו בו כ-50 עובדים. בית האריזה כבר אינו פועל היום. במשך השנים העלויות של הפעלת בית האריזה היו גבוהות מאד ולא השתלם להחזיק בית אריזה מיוחד עבור בית חנן בלבד. במקביל נבנו בתי אריזה גדולים ששמשו את האזור והחברים החלו לשלוח את הפרי לבתי אריזה אחרים. זיכרון מהתקופה: "את הפרי היו מובילים לבית האריזה ישר מהפרדס בתוך עגלות ארוכות, כל הובלה הייתה של מספר עגלות ביחד. אמא של נעה, דפנה זוכרת ,עגלות ארוכות של תפוזים נוסעות בתוך המושב, שיירת העגלות הייתה כל כך ארוכה – שלעיתים לא ראינו את הטרקטור המוביל את השיירה. אם היית "נתקע" אחרי שיירה כזו – יכולת ללכת לנוח, ורק אחר כך לחזור ולעבור בכביש...”